Ogledni čas u odjeljenju II4

 

U petak, 26.4.2024. godine, u odjeljenju II4, održan je ogledni dvočas iz muzičke kulture na temu pjevanje i izvođenje narodne pjesme „Tekla voda na valove“.

U uvodnom dijelu časa učenici su napravili paralelu između toga kakva književnost može biti, pa shodno tome i muzička umjetnost. Navodili su koje običaje oni poznaju, šta je tradicija i folklor, po čemu je svaka zemlja posebna i drugačija, šta je čini prepoznatljivom. Pošto su navodili način života nekada, posmatrali su gusle, tronožac, frulu  (saznali i ponovili od čega su napravljene gusle i frula), slučajnim izborom, učenici su probali da sviraju na ovim instrumentima. Nakon što su odgledali slike crnogorske ženske i muške nošnje zapazili su njihove sličnosti i razlike, kao i karakteristike. Zaključili su da je i pjesma dio folklora, podsjetili se koje su to narodne pjesme do sad učili i saznali da će naučiti još jednu pjesmu njihovog kraja.

Nakon isticanja panoa sa tekstom pjesme, učenici su čitali tekst, analizirali ga i objašnjavali zajedno sa učiteljicom nepoznate riječi. Zatim se pristupilo uobičajenoj obradi pjesme. Prvo je učiteljica odsvirala i odpjevala pjesmu u cjelini, a onda su je djeca učila po djelovima i uz muzičku pratnju. Kad su savladali tekst i melodiju, pjesmu su izvodili solo i po grupama, horski   (po redovima, samo dječaci, samo djevojčice).

U drugom dijelu časa nakon dobro savladane pjesme, muzički i tekstualno, djeca su ritmički izvodila kompoziciju na različite načine (individualno, u paru i grupno, udaranjem dlana o dlan, pucketanjem prstiju, tapšanjem po grudima i koljenima, lupanjem nogicama o pod, udaranjem štapićima po dobošima, svaki učenik je imao svoj bubanj). Ovaj dio časa je za djecu bio posebno interesantan i zanimljiv. Sa oduševljenjem su pratili instrukcije i trudili se da na što bolji način odrade ovu aktivnost, koja je za njih bila prava igra.

Zatim su uz ovo ritmičko taktiranje, brojanje, naučili i korake igre. Prvo su djevojčice pjevale a cappella, a dječaci u polukrugu savladavali koreografiju, a onda su zamijenili uloge i dječaci pjevali, a djevojčice izvodile korake.

Na kraju su djeca odgledala i odslušala da se jedna (konkretno ova) kompozicija može izvesti na više različitih načina (izvorno izvođenje pjesme u interpretaciji Ismeta Krcića, džez varijanta u izvođenju Lidije Filipović i izvođenje pjesme folklornog ansambla u koreografiji „Crnogorska svadba“).

Učenici su bili veoma aktivni i zainteresovani za realizaciju svih pomenutih i planiranih sadržaja.

Času su prisustvovale pedagogica Vjera Bjelica, koleginica iz I razreda Dušanka Vujičić i koleginice iz Aktiva II razreda.

 

Učiteljica Milica Nikolić