Projekat “Škola bez nasilja“   

 

                                                                nasilje

 

Realizacija programa ,,Škola bez nasilja“  započeta je u januaru 2014. godine. Ovaj program sprovodi UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta i Zavodom za školstvo.

Glavni cilj programa Škola bez nasilja jeste stvaranje bezbijedne i podsticajne sredine za učenje, rad i razvoj. U okviru ovog programa nasilje je definisano kao svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namjerno nanošenje psihičkog ili fizičkog bola drugome.

S obzirom na postavljeni cilj, trajanje programa nije vremenski ograničeno. Program je razvojni i nastoji da postane sastavni dio vaspitnog rada u skoli. On je namijenjen djeci, nastavnicima i zaposlenima u skoli, ali i roditeljima i čitavoj lokalnoj zajednici.

Prva faza u realizaciji ovog programa započeta je u februaru 2014. godine kada smo sproveli istraživanje koje je obuhvatilo sve učenike od V do IX razreda kao i zaposlene u skoli. Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi da li su učenici bili izloženi nasilju, o vrstama i intenzitetu nasilja u skoli. Podaci su obrađeni i izvršena je njihova prezentacija nastavnicima( odjeljenska vijeća) i roditeljima.

U okviru ovog Projekta u školi realizujemo sljedeće aktivnosti:

  • Radionice koje se realizuju u okviru projekta ,, Škola bez nasilja” kroz programa rada odjeljenske zajednice
  • Prava i obaveze učenika u vidu školskog dokumenta koji su istaknuti na vidnim mjestima u školskom holu
  • Formulisanje pravila protiv nasilja na nivou odjeljenja
  • Formulisanje školskih pravila protiv nasilja (ustanovljena od strane svih učenika i istaknuta u holovima škole)
  • Formiran je tim na nivou škole koji je zadužen za podršku programu i praćenje realizacije programa u školi. To je ujedno i tim za zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
  • Osmišljena i postavljena „kutija povjerenja“ i određena prostorija za timeout
  • Šta je restitucija i kako se primjenjuje (obuka za nastavnike)
  • Edukacija vršnjačkog tima u borbi protiv nasilja(Učenički parlament)
  • Uspostavljena saradnja sa Centrom za socijalni rad

                                                                                                  nasilje2 2018

                                                                                                                                       Koordinator

                                                                                                                                       Vjera Bjelica