„Biciklo vozi, kvalitetu vazduha pomozi”

 

biciklo0

 

U petak, 16.02.2024. god. sa učenicima V3 realizovana je radionica „Biciklo vozi, kvalitetu vazduha pomozi“.  

Radionica je bila osmišljena da bude interaktivnog tipa, a sa učenicima se razgovaralo o biciklizmu kao sportskoj disciplini, rekreativnom i turističkom aspektu biciklizma, bezbjednosti biciklista u saobraćaju i biciklu kao alternativnom ekološkom vidu prevoza.

Osnovni cilj projekata „Biciklo vozi kvalitetu vazduha pomozi“ koji realizuje NVO Društvo mladih ekologa, a finansira Ministarstvo saobraćaja i pomorstva doprinos je promociji zdravih stilova života, smanjenju emisije CO2 iz motornih vozila u skladu sa propisanim graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha u Crnoj Gori.

Predavanje je održala biciklistkinja Ana Petrović Njegoš – licencirani biciklistički trener.

 

Rukovodilac Aktiva V razreda,

Rada Perović