Saradnja JU OŠ „Ratko Žarić” i  NVO Centra za građansko obrazovanje

U četvrtak, 14.3.2024. godine, škola „Ratko Žarić“ je ugostila predstavnike NVO „Centar za građansko obrazovanje“ Ivanu Matanović i Nikolu Đuraševića. 

Ovom prilikom, za predstavnike odjeljenja u Učeničkom parlamentu i za učenike koji su izrazili želju da prisustvuju istom, u okviru projekta „Mladi za mlade“, u sklopu Putujuće fabrike filma-Ubrzaj, upriličena je projekcija dokumentarnog filma o posljedicama vršnjačkog nasilja, kao i diskusija sa učenicima na datu temu. 

Cilj projekta u čijem su dijelu učešće uzeli i učenici naše škole je jačanje svijesti učenika o opasnosti vršnjačkog nasilja, omladinskom aktivizmu, ljudskim pravima, toleranciji, vrijednostima građanskog društva. 

Prilikom navedene projekcije, diskusije koja je uslijedila, članovi Učeničkog parlamenta su stekli dodatna znanja i vještine koje su im omogućile da kao vršnjački edukatori prenose stečene utiske i znanja svojim vršnjacima. 

Maja Radojičić, psihološkinja