Školsko takmičenje učenika IV i V razreda

 

U subotu 26.11. 2022. godine, održano je Školsko takmičenje na Razrednom nivou.

Aktiv 4. razreda  je realizovao takmičenje pod nazivom  „Matematički mozaik“.

Na takmičenju je učestvovalo 76 učenika i to: IV1 -20 učenika; IV2 -18 učenika; IV3– 21 učenik; IV4 -18 učenika .

          Prvo mjesto, sa 97 bodova zauzela je Sofija Nenezić, IV-3.

          Drugo mjesto, sa 96 bodova dijele:  Anja Vujičić, Stefan Perunović, Lana Đurković i Martin Zajović ( svi iz IV3 ).

          Treće mjesto, sa 95 bodova zauzela je Katarina Abramović iz IV-3.

Aktiv 5. razreda realizovao je Razredno takmičenje, pod nazivom "Čitalačka pismenost." Učenici su imali zadatak da pročitaju tekst "Šarenorepa" – Grozdana Olujić i da odgovore na 12 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa. Na takmičenju učestvovao je 61 učenik  V1 – 18 učenika; V2 – 18 učenika; V3 – 15 učenika; V4 – 10 učenika.

          Prvo mjesto, sa 33 boda  zauzela je Dunja Janičić V1.

          Drugo mjesto, sa 31 i 30  bodova dijele Stefan Krulanović V1, Zajović Antonija V1, Delibašić Đurađ V2, Lajović                  Tanja V3, Zečević Maša V4.

          Treće mjesto zauzela je Anđela Terić V1.

          U dogovoru sa Upravom škole učenicima koji su osvojili prvo, drugo i treće mjesto biće uručene diplome.

          Učenici su pokazali odlično znanje, a takmičenje je proteklo u pozitivnoj i radnoj atmosferi.

          Čestitamo svim našim učenicima i želimo im puno uspjeha u narednim takmičenjima.

                                                                                                                                                             Rada Perović